امکانات رومیت

اشتراک‌گذاری وبکم و میکروفون
اشتراک‌گذاری دسکتاپ
پخش فایل‌های صوتی و تصویری
تخته وایت برد برای نوشتن
گفت و گوی متنی پیشرفته
ضبط خودکار ویدیو کلاس

مزایای رومیت

بدون نیاز به نرم افزار (تحت وب)
پنل اختصاصی فارسی
ضبط خودکار ویدیوها روی سرور رومیت
محیط کلاس کاملا فارسی
اطلاع شروع کلاس ها با اس ام اس
پشتیبانی لحظه ای کاربران شما
اتاق استراحت مجازی
افزونه وردپرس
تست خودکار صدا و میکروفن در شروع کلاس
سیستم امنیت محتوا
ترافیک نیم بها
امکان نظرسنجی در کلاس

تعرفه ها

5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
حداکثر ۲ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

10,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
حداکثر ۲ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

16,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
حداکثر ۲ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

20,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
حداکثر ۲ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

45,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
حداکثر ۲ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
۲ ساعت برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

10,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
۲ ساعت برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

16,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
۲ ساعت برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

20,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
۲ ساعت برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

45,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
۲ ساعت برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
مشاهده همه
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

20,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

25,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

35,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

65,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

100,000 تومان (ماهانه)
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

20,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

25,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

35,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

65,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
حداکثر ۵ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

100,000 تومان (ماهانه)
مشاهده همه
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

25,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

32,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

42,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

140,000 تومان (ماهانه)
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

25,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

32,000 تومان (ماهانه)
20 کاربره
تا 20 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

42,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
حداکثر ۱۰ ساعت امکان برگزاری
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

140,000 تومان (ماهانه)
مشاهده همه
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

50,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
25 کاربره
تا 25 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

160,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

280,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

600,000 تومان (ماهانه)
200 کاربره
تا 200 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

800,000 تومان (ماهانه)
5 کاربره
تا 5 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

50,000 تومان (ماهانه)
10 کاربره
تا 10 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

80,000 تومان (ماهانه)
25 کاربره
تا 25 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

160,000 تومان (ماهانه)
50 کاربره
تا 50 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

280,000 تومان (ماهانه)
100 کاربره
تا 100 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

600,000 تومان (ماهانه)
200 کاربره
تا 200 کاربر همزمان
برگزاری کلاس نامحدود
بینهایت کاربر و کلاس
امکان ذخیره ویدیو

800,000 تومان (ماهانه)
مشاهده همه

خدمات جانبی

دستیار رومیت

رومیت علاوه بر پشتیبانی فنی رایگان ، این امکان نیز وجود دارد که در صورتی که زمان کافی برای مدیریت اتاق ها و کاربران خود را ندارید ، می توانید از دستیار رومیت استفاده بکنید

سیستم مدیریت آموزشی (LMS)

در صورتی که برای دوره های آموزشی خود به سامانه ای برای فروش آنلاین و تبلیغات و مدیریت محتوای آموزشی نیاز دارید می توانید از سیستم مدیریت آموزشی رومیت استفاده بکنید

سیستم اطلاع رسانی خودکار

در رومیت برای راحتی هرچه بیشتر شما مدیر ها و کاربر های عزیز ، امکان ارسال انواع پیامک برای اطلاع رسانی اطلاعات اتاق (‌ لینک ورود و زمان شروع ، ...) فراهم شده است

دامنه و صفحه ورود اختصاصی شما

در رومیت این امکان برای شما فراهم شده است تا اتاق خود را روی دامنه اختصاصی ر همچنین صفحه ی ورود و برند خود شما اجرا بکنید ( به زودی)

فضای ذخیره سازی ویدیو

رومیت علاوه بر این که به طور پیش فرض مقداری فضای ذخیره سازی رایگان در اختیار شما قرار می دهد ، این امکان را برای شما فراهم کرده که در صورت نیاز فضای ضبط بیشتری را تهیه بکنید و این قابلیت بازپخش ، تا پایان اشتراک شما قابل دسترسی است .

مشاوره

در کمتر از چند ساعت با شما تماس می‌گیریم

می‌دانیم لحظه ها برایتان اهمیت دارند

اگر بررسی نرم افزارهای مختلف شما را خسته می‌کند و یا آن چیزی را که نیاز دارید نمی یابید، کافی است فرم روبرو را پر نمایید تا کارشناسان ما در کمتر از چند ساعت با شما تماس بگیرند

مشتریان ما

قدردان اعتمادتان هستیم